SANTEO s. r. o.


Naše společnost působí v oblasti ochrany životního prostředí od roku 1992; v oblasti ochrany ovzduší od roku 1996.

Nabízíme služby v těchto oblastech:

  • odborné expertizy
  • ovzduší
  • odpady
  • vody
  • monitoring

Dále prostřednictvím naší firmy Středisko odpadů Mníšek s. r. o. nabízíme v oblasti ovzduší:

  • zavedení evidence zdrojů znečišťování ovzduší
  • výpočet poplatků a zpracování Souhrnné provozní evidence

Měřící skupina na provádění autorizovaného měření emisí SANTEO s.r.o. byla v roce 2010 převedena na firmu Santeo Emise s.r.o.

Copyright © 2010 autor: Petr Lundák, e-mail: lundakpetr@seznam.cz