Co nabízíme


Odborné expertizy
Ovzduší
Odpady
Vody
Monitoring


Odborné expertizy

 • ekologické audity, studie, posudky
 • analýzy rizik znečištěného horninového prostředí a podzemních vod

Ovzduší

 • provozní řády zdrojů znečištění ovzduší
 • měření prašného spadu
 • měření prašnosti a chemických škodlivin v pracovním prostředí dle vyhlášky č. 361/2007 Sb. v platném znění

Odpady

 • akreditované vzorkování odpadů
 • posuzování nebezpečných vlastností odpadů
 • návrhy úpravy odpadů biologickými, chemickými nebo fyzikálními metodami
 • atesty odpadů na základě analýz provedených smluvní akreditovanou laboratoří
 • konzultační a poradenská činnost v odpadovém hospodářství

Vody

 • certifikovaný odběr odpadních vod
 • konzultační a poradenská činnost v oblasti úpravy průmyslových vod

Monitoring

 • provozování monitorovacích systémů (povrchové vody, mělké podzemní vody, hluk, prašnost, znečištění půd, příp. další složky životního prostředí)
 • měření pracovního prostředí

Reference na realizované práce Vám rádi zašleme.

Copyright © 2010 autor: Petr Lundák, e-mail: lundakpetr@seznam.cz